Studenten

Wij werken al sinds 2007 als opleidingspraktijk mee aan de vorming van jonge artsen en huisartsen. Ze lopen hier verschillende stages en leren consultaties doen. Soms zal uw medewerking hiervoor gevraagd worden. U kunt altijd melden als dit niet past. Elke consultatie door een student verloopt steeds onder rechtstreekse supervisie van een staflid.